Betingelser

  • Innledning:
   • Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i hobbyvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.
  • Partene:
   • Selger her er Terje Styve, Gamlevegen 6, 6847 Vassenden.
   • Kjøper er den part som betegnes som kunde.
  • Avtaleinngåelse:
   • Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
  • Cookies:
    • Bilkamera.no bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg best mulig opplevelse på nettsidene, samt innhente informasjon om hvilen nettleser du bruker, og operativsystem. Dette for at siden skal kunne optimaliseres for de mest brukte nettlesere og operativsystemer.
    Ingen privat informasjon blir hentet ut bortsett fra når du oppretter konto. Denne informasjonen brukes til å sende varene til deg, og blir lagret for fremtidige besøk. Informasjonen du oppgir blir kun brukt hos Bilkamera.no, og for tredjeparter som brukes for å gjennomføre handelen (Paypal, Posten, banken o.l.).
  • Priser:
   • Alle priser er ekskl. frakt om ikke annet er oppgitt.
   • Grunnet kurssvingninger i markedet kan prisene variere noe, men oppgitt pris på ordren er gjeldende til enhver tid.
  • Ordrebekreftelse:
   • Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
   • Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.
  • Betaling:
     • Betaling skjer ved forhåndsbetaling via ‘PayPal’, ‘Visa via PayPal’ (til Paypal-konto: brev@roadhawk.no). Faktura vil bli sendt uansett slik at du har billag til regnesapet ditt. Les mer om

    Sikkerhet med PayPal

     • her.
     Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen, eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.
  • Levering:
   • Leveransen blir sendt fra produsenten og sjekket her før videresending til kunde.
   • Snittiden er ca 2-4 uker inklusiv fortoling.
  • Levering av tilbehør:
   • Tilbehør ligger vanligvis ikke på lager, og blir bestilt sammen med kameraer.
   • Tilbehør blir ikke bestilt for seg selv.
  • Angrerett:
   • Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser for privatpersoner seg i mellom. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.
  • Garanti:
   • Produkter merket med Roadhawk har 2 års garanti fra leverandør/produsent. Alle garantisaker går gjennom privatselger nevnt ovenfor. Garanti gjelder ikke for demovarer.
  • Reklamasjon:
   • Produktene har 2 års reklamasjonstid i hht kjøpsloven mellom to private parter (selger og kjøper). Alle reklamasjoner går gjennom privatselger nevnt ovenfor. Reklamasjonen gjelder ikke for demovarer.
  • Retur:
   • Bilkamera.no har ingen ansvar for bortkomne varer under transport. Det anbefales derfor å sende varen som sporbar.
  • Force Majeure:
   • Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann eller eksplosjon m.m
  • Tvister:
   Tvister skal forsøkes løst i minnelighet mellom Kunden og Selger. Dersom partene ikke lykkes i å finne en forent løsning, kan tvister bringes inn for norske domstoler med verneting i Sogn og Fjordane.